Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysoki eksport śruty słonecznikowej w I połowie sezonu 2012/2013

Wysoki eksport śruty słonecznikowej w I połowie sezonu 2012/2013

ziarno słonecznikDo największych światowych eksporterów śruty słonecznikowej należą Ukraina, Rosja i Argentyna. Według USDA, ich udział w globalnym eksporcie tego surowca w ostatnich 3 sezonach przekraczał 90%. Z kolei największym importerem śruty słonecznikowej jest Unia Europejska z udziałem ok. 50% w światowym imporcie.

Dane handlowe opublikowane przez Oil World wskazują, że eksport śruty z Ukrainy, Rosji i Argentyny w pierwszej połowie bieżącego sezonu 2012/2013 (tj. w okresie od października 2012 do marca 2013) przekroczył 3,3 mln t. W porównaniu z analogicznym okresem w sezonach 2011/2012 i 2010/2011 zwiększył się odpowiednio o 12% i blisko 40%.

W analizowanym okresie UE zaimportowała aż 2,3 mln t surowca, czyli odpowiednio o ponad 30% i 70% więcej niż w tych samych miesiącach sezonu 2011/2012 i 2010/2011. Dzięki temu udało się przynajmniej częściowo zrekompensować niedobór śruty sojowej.

Jeśli chodzi o prognozy dotyczące handlu śrutą słonecznikową w kolejnych miesiącach, wysoki światowy eksport tego surowca w okresie od października 2012 do marca 2013 prawdopodobnie będzie skutkować spadkiem dostępności śruty w II połowie sezonu. Oil World prognozuje, że w okresie kwiecień-wrzesień 2013 r. eksport śruty słonecznikowej z Ukrainy, Rosji i Argentyny do UE będzie o 1/3 niższy niż w tym samym okresie przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności