Ceny zbóż, notowania, aktualności

KE prognozuje znaczny wzrost zapasów żyta

KE prognozuje znaczny wzrost zapasów żyta

żyto na poluNajnowsze prognozy KE mówią o produkcji żyta w sezonie 2013/14 w krajach UE-28 na poziomie 8,5~mln~t, czyli praktycznie tyle samo co rok wcześniej. Jak wynika z analizy danych zawartych w raporcie ‘'Strategie grains'' wstąpienie Chorwacji do UE od połowy 2013 r. nie ma tutaj większego znaczenia, gdyż produkcja żyta w tym kraju jest minimalna.

Analitycy Komisji przewidują jednak, że w sezonie 2013/14 o~0,5~mln~t (z~3,3~do~2,8~mln~t) zmniejszy się zużycie żyta na cele paszowe. Przy prognozowanym zużyciu na inne cele oraz eksporcie netto na niezmienionym poziomie, zapasy żyta na koniec sezonu wzrosną o~0,5~mln~t do 1,2~mln~t. Oznacza to bardzo duży (o ponad 70%) wzrost zapasów i współczynnika zapasy do zużycia.

Gdyby ta prognoza zrealizowała się, można by oczekiwać znacznego spadku cen żyta. Naszym zdaniem wydaje się jednak mało prawdopodobne, żeby w skali UE aż 0,5~mln~t żyta zostało zastąpione w mieszankach paszowych przez pszenicę. Aby stało się to możliwe, spadek cen pszenicy powinien być naprawdę głęboki, i do tego znacznie głębszy niż obniżka cen żyta, które dziś jest w stosunku do pszenicy bardzo tanie.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności