Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wczesne prognozy zbiorów pszenicy w USA

Wczesne prognozy zbiorów pszenicy w USA

łany pszenicy na poluSpecjaliści Uniwersytetu Stanowego Kansas (USK) opracowali cztery scenariusze odnośnie do tegorocznych zbiorów pszenicy i bilansu popytu i podaży w sezonie 2013/14. Według kwietniowego raportu, wciąż jest 65% szans ma to, że plony pszenicy w Stanach Zjednoczonych w 2013 r. będą zgodne z wieloletnim trendem i wyniosą około 3,0 t/ha. Oznacza to, że na obecnym etapie jest jeszcze dosyć wcześnie aby wyrokować, że plonowanie będzie nieudane, co sugeruje wielu innych komentatorów. Warto jednak zauważyć, że nawet w tym dosyć optymistycznym scenariuszu zakłada się, że pszenica zostanie zebrana jedynie z obszaru 19,2 mln ha wobec prognozowanego obszaru zasiewów wynoszącego 22,8 mln ha. Będzie to skutek złego stanu zbóż ozimych na Wielkich Równinach. Według tego bazowego scenariusza zbiory pszenicy wynoszą 58,0 mln t, czyli o 6,1% (3,8 mln t) mniej niż w ubiegłym roku.

Jednakże oprócz tego najbardziej prawdopodobnego (bazowego), dosyć optymistycznego scenariusza, stosunkowo duże prawdopodobieństwo wynoszące 30% eksperci USK przypisują scenariuszowi, w którym na skutek niekorzystnych warunków mniejsza będzie powierzchnia zbiorów (18,7 mln ha) i mniejsze plony (2,6 t/ha). W rezultacie zbiory wyniosą zaledwie 48,0 mln t, czyli o 22,3% (13,8 mln t) mniejsze niż przed rokiem. Autorzy raportu twierdzą, że taki scenariusz spowodowałby, że średnia cena na bramie gospodarstwa w sezonie 2013/14 wyniosłaby 8-9 dolara za buszel, czyli przy kursie USD/PLN na poziomie 3,15 około 933-1050 zł/t.

Oprócz scenariusza bazowego i pesymistycznego rozważany jest również scenariusz optymistyczny oraz skrajnie pesymistyczny. Wariant optymistyczny zakłada plony na poziomie 3,1 t/ha, czyli więcej niż wynikałoby z trendu, powierzchnię zbiorów taką samą jak w scenariuszu bazowym (19,2 mln ha) i w rezultacie zbiory wynoszące 59,4 mln t. Prawdopodobieństwo takiego rozwoju sytuacji ocenia się jednak jedynie na 5%.

Scenariusz skrajnie pesymistyczny na razie nie ma oznaczonego prawdopodobieństwa. Przyjmuje się w nim, że pszenica zebrana zostanie jedynie z 17,4 mln ha, przeciętne plony wyniosą 2,6 t/ha, a zbiory 44,7 mln t. Przy podobnych założeniach jak powyżej odnośnie do kursu USD/PLN, cena pszenicy w Stanach wyniosłaby 1050-1167 zł/t.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności