Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prawie 28 mln zł dopłat do materiału siewnego

Prawie 28 mln zł dopłat do materiału siewnego

Jak poinformowała Agnieszka Cieślicka z szczecińskiej Agencji Rynku Rolnego (ARR), rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dotyczy to materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaków i mieszanek zbożowych i pastewnych.

Materiał siewny powinien być kupiony i zużyty do siewu lub sadzenia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca br. Rolnicy zainteresowani otrzymaniem dopłat mogą od 15 stycznia do 25 czerwca br. składać w ARR odpowiednie wnioski.

W przypadku zboża i mieszanek zbożowych dopłata wynosi 100 zł na hektar, roślin strączkowych 160 zł, a ziemniaków 500 zł na ha.

Według informacji Cieślickiej, wykorzystanie elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakość. Przy prawidłowej uprawie i doborze odmian plony mogą wzrosnąć nawet o 15 proc.

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że bez względu na formę i cel pomocy łączna kwota takiej pomocy przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 7,5 tys. euro w okresie trzech lat.

W Zachodniopomorskiem rośnie liczba producentów rolnych korzystających ze stosowania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dopłat z tego tytułu. W 2007 r., czyli pierwszym roku udzielania takich dopłat, liczba złożonych wniosków wyniosła 667, w 2009 r. było ich już 1060. W 2011 r. wpłynęło ponad 2,2 tys. wniosków, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z liczbą wniosków w 2007 r. Od 2007 r. szczecińska ARR wypłaciła w ramach tego mechanizmu prawie 28 mln zł.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności