Ceny zbóż, notowania, aktualności

W przyszłym roku wzrośnie produkcja pszenicy, ale spadnie żyta

W przyszłym roku wzrośnie produkcja pszenicy, ale spadnie żyta

Francuscy analitycy przewidują produkcję pszenicy w UE-27 w 2013 roku w wysokości 134,2 mln ton, co oznacza 9,2 proc. wzrost w porównaniu z bieżącym rokiem. Areał upraw pszenicy miękkiej w Unii szacowany jest na 23,9 mln ha, tj. o 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Analitycy spodziewają się wzrostu areału pszenicy głównie ze względu na bardzo wysokie ceny jakie osiąga ten gatunek w kontraktach terminowych. Prognoza wskazuje na zwiększenie powierzchni upraw pszenicy we Francji - do rekordowego poziomu - i to pomimo wilgotnej pogody utrzymującej się w północnej części kraju oraz nie najlepszych warunków dla ozimin w Wielkiej Brytanii i części Skandynawii.

Niemniej jednak według SG, większy areał i spodziewane lepsze zbiory pszenicy nie przełożą się na wyraźniejsze spadki cen pszenicy. Będą one w dalszym ciągu kształtować się na wysokim poziomie, głównie ze względu na rozczarowujące wyniki tegorocznej produkcji pszenicy w wielu unijnych krajach, a także w części krajów zaliczanych do kluczowych producentów i dostawców na świecie, w tym przede wszystkim w Rosji i Argentynie. Francuscy analitycy podwyższyli także prognozę eksportu pszenicy z UE w sezonie 2012/13 o 1,1 mln ton do 18,8 mln ton.

W przypadku kukurydzy Strategie Grains przewiduje zmniejszenie areału - o 1,1 proc. do 9,1 mln ha. Jednak przy założeniu normalnego przebiegu warunków pogodowych może to nadal oznaczać wzrost produkcji (63 mln ton) w porównaniu z bardzo słabymi wynikami tegorocznych zbiorów, na które miała niewątpliwie wpływ dotkliwa susza odnotowywana latem w południowej i wschodniej części kontynentu europejskiego.

Spodziewane jest znaczne ograniczenie produkcji żyta. Areał tego gatunku szacowany jest na 2,2 mln ha, a produkcja na 7,5 mln ton, co oznacza aż 13,8 proc. spadek w porównaniu do tegorocznych zbiorów. Nieznacznie zmniejszy się także produkcja jęczmienia - o 0,6 proc. do 54,1 mln ton oraz pszenicy twardej - o 3,8 proc. do 8,3 mln ton.

W nadchodzącym sezonie całkowita produkcja zbożowa Unii jest prognozowana w wysokości 290,2 mln ton, tj. o 6,8 proc. więcej w porównaniu do zbiorów w sezonie 2012/13. Areał przeznaczony pod zboża wzrośnie przy tym o 0,9 proc. do 56,8 mln ha.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności