Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: Systematycznie spada spożycie artykułów spożywczych

GUS: Systematycznie spada spożycie artykułów spożywczych

W 2011 r. najbardziej spadło spożycie cukru (9,2 proc.), mięsa wołowego (9,1 proc.) i tłuszczów zwierzęcych (7,1 proc.)

Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych na osobę w 2011 r. wyniósł 1015 zł i był realnie niższy o 1,8 proc. niż w roku 2010, w tym na towary i usługi konsumpcyjne - 972 zł (realnie niższy niż w 2010 r. o 1,5 proc.). Realny spadek wydatków zarejestrowano po pięciu kolejnych latach realnego wzrost.

Nadal najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe (25,0 proc.), przy czym w gospodarstwach pracujących na własny rachunek stanowiły one 21,2 proc., a w gospodarstwach rolników - 33,0 proc. wszystkich wydatków. Zaobserwowano minimalnie rosnący trend udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem (o 0,2 pkt proc.) z wyjątkiem gospodarstw domowych emerytów (spadek o 0,2 pkt proc.).

Systematycznie spada przeciętne miesięczne spożycie na osobę większości podstawowych artykułów żywnościowych. W 2011 r. najbardziej spadło spożycie cukru (o 9,2 proc.), mięsa wołowego (o 9,1 proc.), tłuszczów zwierzęcych (o 7,1 proc.), w tym masła (o 3,7 proc.). Spadło również spożycie mąki (o 6,8 proc.), napojów mlecznych (o 6,7 proc.), kaszy, ryżu i płatków (o 4,9 proc.), pieczywa (o 4,5 proc.), ryb (o 4,4 proc.), owoców (o 4,1 proc.), co jest wynikiem spadku spożycia jabłek (o 12,0 proc.) i owoców jagodowych (o 7,1 proc.), Zmniejszyło się również spożycie mleka, śmietany i śmietanki (o 2,6 proc.) oraz ziemniaków i jaj (o 2,1 proc.).

W grupie warzyw odnotowano wzrost spożycia pomidorów (o 15,8 proc.), a wśród owoców - bananów (o 4,9 proc.) i owoców cytrusowych (o 1,6 proc.). Wzrosło również spożycie napojów bezalkoholowych (o 2,3 proc.), głównie wód mineralnych i źródlanych (o 3,4 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy za: dlahandlu.pl / GUS

Powrót do aktualności