Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zdrożała pszenica, żyto, kukurydza, a taniał jęczmień

Zdrożała pszenica, żyto, kukurydza, a taniał jęczmień

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 09-15.07.2012 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie uzyskiwano 933 zł/t, tj. o 2,1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 4 proc. tańsze niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w krajowym skupie wynosiła 866 zł/t i była o 3,5 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 3 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 11 proc. droższe niż przed rokiem.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego (po wzroście w poprzednim tygodniu) w połowie lipca 2012 r. obniżyła się o 3,9 proc., do 828 zł/t. Cena ta była o około 4 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 20 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Przeciętna cena skupu kukurydzy ukształtowała się na poziomie 888 zł/t, tj. o 1,9 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było nieznacznie (o 0,2 proc.) tańsze niż przed miesiącem i o 8 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności