Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tegoroczne zbiory zbóż mogą być o 9 proc. niższe od średniej

Tegoroczne zbiory zbóż mogą być o 9 proc. niższe od średniej

W strukturze zasiewów, zboża jare stanowią 52,6 proc., a ozime - 47,4 proc. W porównaniu do roku ubiegłego udział powierzchni zbóż jarych zwiększył się o 13,4 pkt proc. "Tak znaczna zmiana struktury zasiewów wynika z konieczności dokonania przesiewów zbóż jarych po zaoranych zbożach ozimych" - napisano w czwartkowym komunikacie.

Według GUS plony zbóż podstawowych mogą ukształtować się na poziomie 31,7-32,7 dt/ha (100 kg z hektara), tj. w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 mogą być wyższe o 0,3-1,3 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 11,1-11,9 mln t, w tym: pszenicy na 5,54-5,58 mln ton, tj. o 33,0-32,5 proc. mniej niż w roku ubiegłym, żyta na 2,71-2,74 mln t, tj. o 4,5-5,4 proc. więcej niż w 2011 r., a jęczmienia na 538,6-540,2 tys. t, tj. o 37,4-37,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Zbiory zbóż jarych wstępnie wyszacowano na 11,14-11,85 mln t, w tym: pszenicy na 2,41-2,62 mln t, tj. o ok. 126-145 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

GUS zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na poziomie od 1,56-1,64 mln ton t, czyli o ok. 12-16 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych i zdecydowanie mniej - o ok. 23-26 proc. od średnich zbiorów z lat 2006-2010. W 2011 r. zbiory rzepaku wyniosły 1,86 mln ton.

Wstępnie szacuje się, że po uwzględnieniu strat zimowych i wiosennych oraz przesiewów rzepakiem jarym całkowita powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku wyniesie ok. 0,7 mln ha.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności