Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie eksport wieprzowiny z UE

Rośnie eksport wieprzowiny z UE

W strukturze sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (459 tys. ton) oraz mrożona wieprzowina (431 tys. ton), których sprzedano odpowiednio o 5 proc. i 8 proc. więcej niż przed rokiem.

Największa dynamika wzrostu wywozu dotyczyła jednak świeżego mięsa (+40 proc. do 53 tys. ton). Prawie o jedna trzecią niższe były natomiast wysyłki żywca (ok. 22 tys. ton). Najwięcej wieprzowiny poza UE sprzedały Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska i Holandia. Wolumen wywozu z

Polski zwiększył się w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. prawie o jedną czwartą.

Głównym odbiorcą unijnej wieprzowiny w omawianym okresie br. pozostała Rosja, do której dostawy obniżyły się w ciągu roku o 3 proc. do 262 tys. ton i stanowiły jedną czwartą całkowitego wywozu. Ważnymi rynkami zbytu były również Hongkong (3-proc. spadek sprzedaży do 159 tys. ton),

Chiny (wzrost dwukrotny do 157 tys. ton), Japonia (-9 proc. do 71 tys. ton), Korea Płd. (-25 proc. do 63 tys. ton), Ukraina (+87 proc. do 45 tys. ton) i Białoruś (+39 proc. do 38 tys. ton).

Komisja Europejska prognozuje, że w całym 2012 r. eksport unijnej wieprzowiny na rynki krajów trzecich wyniesie 2,25 mln ton (w wadze poubojowej) i będzie o 3,5 proc. wyższy niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności