Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenica przynosi ogromne zyski inwestorom

Pszenica przynosi ogromne zyski inwestorom

Polski inwestor może korzystać na zmianie ceny pszenicy, kupując jednostki funduszy Quercus TFI: Wheat lev - wykorzystującego mechanizm dźwigni finansowej (wzrost wyceny jednostki w ciągu ostatniego miesiąca o 97,5 proc.) i Wheat short - pozwalającego zarabiać na spadku ceny zboża (-30 proc.). Kontrakty futures na pszenicę dostępne są w wybranych domach maklerskich i na platformach forex (m.in. DM X-Trade Brokers, DM BOŚ, City Index, DM IDM).

Skąd ostatnio takie wzrosty? W wyniku suszy w USA i słabego przezimowania tego zboża w Rosji amerykański Departament Rolnictwa zrewidował w dół prognozy zbiorów pszenicy. Według niektórych ekspertów jest blisko powtórki sytuacji z sezonu 2006 - 2007, gdy deficyt surowców rolnych spowodował duży spadek ich zapasów. Efektem był wzrost ceny pszenicy o ok. 80 proc. - informuje "DGP".

Źródło: Portal Spożywczy za: Dziennik Gazeta Prawna

Powrót do aktualności