Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie eksport kurcząt z krajów UE

Rośnie eksport kurcząt z krajów UE

W porównaniu ze średnią z lat 2007-11 kurczęta podrożały o 6%. W czerwcu najwyższy miesięczny wzrost cen kurcząt miał miejsce we Włoszech (+4,4%), w Polsce (+4,3% do 147,3 EUR/100 kg) oraz w Rumunii (+3,7%).

Kurczęta potaniały natomiast najbardziej w Bułgarii (-11%) i Portugalii (-8%). Bułgarskie kurczęta stały się najtańsze w całym ugrupowaniu (ok. 75% średniej ceny unijnej), przed brytyjskimi i polskimi (odpowiednio 76% i 78% średniej UE). Najwięcej za kurczęta płacono nadal w Finlandii, Niemczech i na Cyprze (250-255 EUR/100 kg). W pierwszym tygodniu lipca br. kurczęta podrożały średnio w UE o 0,1%. Największą dynamikę wzrostu zaobserwowano na Węgrzech (+11%). W Polsce ceny spadły o ok. 2% do 142,4 EUR/100 kg.

Na utrzymywanie się cen kurcząt w UE na dość wysokim poziomie wpływa rosnący eksport, stabilny popyt wewnętrzny, a także wysokie ceny wieprzowiny. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, w 2012 r. produkcja mięsa drobiu w UE wyniesie 12,34 mln ton i będzie o 1% wyższa niż przed rokiem. Tegoroczne spożycie drobiu w UE obniży się o ok. 0,4%, lecz w przyszłym roku wzrośnie już o 0,3%. Spadek konsumpcji w tym roku będzie dotyczył wszystkich gatunków mięsa, a drobiu w najmniejszym stopniu. Unijny eksport drobiu na rynki krajów trzecich wzrośnie w tym roku prawdopodobnie o 14% do 1,47 mln ton, stymulowany globalnym popytem.

Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do kwietnia br. państwa członkowskie UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich 447,7 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu - o ok. 8% więcej niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności