Ceny zbóż, notowania, aktualności

Utrzymuje się dobra opłacalność w produkcji bydła rzeźnego

Utrzymuje się dobra opłacalność w produkcji bydła rzeźnego

Za utrzymywaniem sie wysokich cen bydła stoi relatywnie wysoki popyt zagraniczny.

Przeciętna cena młodych byków kategorii jakościowych URO wahała się w br. w wąskim przedziale od 3,71 EUR/kg do 3,83 EUR/kg (w masie poubojowej). Dla porównania na początku ubiegłego roku ceny oscylowały w granicach 3,55 EUR/kg, w połowie roku obniżyły się do 3,30 EUR/kg, aby pod koniec roku poszybować do 3,80 EUR/kg.

- Jak widać w bieżącym roku ceny są znacznie wyższe i jak dotychczas bardziej stabilne niż w roku ubiegłym. Przeciętna cena w pierwszym półroczu była o 10 proc. (0,34 EUR/kg) wyższa niż rok temu. Jednocześnie, według danych Komisji Europejskiej, ceny pasz dla bydła były w tym okresie o około 7 proc. niższe niż przed rokiem - oceniają analitycy Banku BGŻ.

Ich zdaniem, wysokie ceny bydła na rynku unijnym wynikają ze splotu kilku korzystnych czynników. Po pierwsze wysokie są ceny wołowiny na świecie - obniżyła się światowa produkcja, a popyt na wołowinę zgłaszany przez niektóre kraje rozwijające się jest nadal stosunkowo wysoki. Po drugie, unijnym eksporterom pomaga niski kurs euro wobec głównych walut. Pomaga on utrzymać stosunkowo dobre wyniki eksportu - wprawdzie sprzedaż poza UE w pierwszych czterech miesiącach 2012 r. była o 28 proc. niższa niż w bardzo dobrym początku 2011 r., jednak porównywalna z tym samym okresem w 2010 roku.

- Ten relatywnie wysoki popyt zagraniczny spotyka się na wewnętrznym rynku unijnym z niską podażą bydła rzeźnego (pogłowie w grudniu 2011 r. mniejsze o 1 proc. niż rok wcześniej). Stąd, nawet mimo słabego popytu wewnętrznego, ceny utrzymują się na wysokich poziomach - tłumaczą analitycy BGŻ.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności