Ceny zbóż, notowania, aktualności

W Chinach rekordowe zbiory zbóż podczas letnich żniw

W Chinach rekordowe zbiory zbóż podczas letnich żniw

Tym samym pobity został dotychczasowy rekord z roku 1997, kiedy latem zebrano prawie 128 mln ton zbóż letnich. W niektórych rejonach Chin, ze względu na ciepły i wilgotny klimat żniwa zbóż odbywają się dwa razy w roku - wczesnym latem i późną jesienią.

Przedstawiciele Państwowego Urzędu Statystycznego stwierdzili, że na pomyślne zbiory wpływ miały dobre warunki klimatyczne, zwiększenie mechanizacji i umiejętnie spożytkowane dotacje państwowe do działalności rolniczej.

Produkcja zbóż to od dłuższego czasu wielki problem chińskiej gospodarki. Wzrost poziomu życia spowodował gwałtowny wzrost konsumpcji zbóż i od wielu lat Chiny są największy importerem tego produktu na świecie. Z najnowszych danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że od stycznia do maja bieżącego roku Chiny sprowadziły z zagranicy ponad 6 mln ton zbóż, co stanowi 377-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy udział w imporcie miała pszenica (2 mln ton - wzrost ponad 7 razy), kukurydza (1,8 mln ton - wzrost 74 razy) i ryż (973 tys. ton - wzrost o 17 proc.) Wskaźnik samowystarczalności produkcji zbożowej z roku na rok spada. W roku 2000 wynosił 95 proc., a obecnie jest niższy niż 90 proc. Popyt na zboża znacznie wyprzedza podaż i Chiny ratują się interwencyjnymi zakupami na rynku międzynarodowym.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności