Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja wieprzowiny w 2012 spadnie o 10 proc.

Produkcja wieprzowiny w 2012 spadnie o 10 proc.

WIEPRZOWINA

"IERiGŻ-PIB prognozuje, że stan pogłowia w końcu lipca 2012 r. będzie o 9 proc. mniejszy niż rok wcześniej i może ukształtować się na poziomie 12,3 mln sztuk, a w końcu listopada 2012 r. na poziomie około 12,5 mln sztuk, tj. o 4 proc. niższym niż przed rokiem" - napisano w raporcie.

"IERiGŻ-PIB prognozuje, że produkcja wieprzowiny w Polsce w 2012 r. może wynieść około 2.155 tys. ton (1.680 tys. ton w.b.c.), tj. o 10 proc. mniej niż w roku poprzednim." - dodano.

IERiGŻ-PIB prognozuje, że ze względu na utrzymujące się wysokie ceny detaliczne mięsa wieprzowego jego konsumpcja obniży się z 42,4 kg na osobę w 2011 r. do 40,5 kg na osobę w 2012 r.

WOŁOWINA

"Według szacunków IERiGŻ-PIB w końcu czerwca 2012 r. pogłowie bydła ogółem w Polsce mogło być o 1 proc. większe niż w połowie 2011 r. i wynieść 5,8 mln sztuk" - napisano.

"W 2012 r. produkcja wołowiny prawdopodobnie wyniesie około 690 tys. ton (356 tys. ton w.b.c.), tj. o 7 proc. mniej niż w roku poprzednim. Dane dotyczące skupu bydła potwierdzają powyższą prognozę" - dodano.

"Przewiduje się, że w całym 2012 r. polski eksport netto wołowiny i cielęciny ukształtuje się na poziomie o około 12 proc. niższym od wysokiego poziomu odnotowanego w roku poprzednim" - dodano.

DRÓB

W 2012 r. przewidywany jest dalszy wzrost produkcji drobiu do 2.157 tys. ton (1.510 tys. ton w w.b.c). Wzrost produkcji jest stymulowany rosnącym popytem na kurczęta, które pomimo wzrostu cen nadal są najtańszym gatunkiem mięsa" - napisano.

"Szacuje się, że w pierwszej połowie 2012 r. wyeksportowano 280 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie mięsa, tj. o 13 proc. więcej niż przed rokiem. W całym 2012 r. eksport może wynieść około 570 tys. ton, tj. o 10 proc. więcej niż w 2011 r." - dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności