Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prawdopodobnie gęsi w tym roku znów będzie mniej

Prawdopodobnie gęsi w tym roku znów będzie mniej

Ze względu na specyfikę sezonową tego kierunku produkcji w analizowanych miesiącach zazwyczaj dokonywane jest 2/3 wszystkich wstawień. Dostępne dotychczas dane pozwalają już ostrożnie formułować prognozę, że liczba wstawień w całym roku, po raz kolejny będzie mniejsza niż rok wcześniej.

Spadki zaczęły się w 2009 r., a w latach 2010-11 jeszcze bardziej przyśpieszyły. Sytuacja producentów jest zależna w największym stopniu od popytu na polską gęsinę w Niemczech. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów i spadek tempa wzrostu PKB prawie do zera nie wróży najlepiej temu rynkowi. Polskich eksporterów do pewnego stopnia ratuje natomiast stosunkowo słaby złoty.

 

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności