Ceny zbóż, notowania, aktualności

W przedostatnim tygodniu czerwca drożało żyto, taniała pszenica

W przedostatnim tygodniu czerwca drożało żyto, taniała pszenica

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 18-24.06.2012 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie uzyskiwano 917 zł/t, tj. o 2,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Ceny pszenicy były także o 9 proc. niższe niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego płacona w krajowym skupie wynosiła 904 zł/t i była o 1,1 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu. Zboże to skupowano o 2 proc. taniej niż przed miesiącem, ale o 13 proc. drożej niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, uległa obniżeniu o 2 proc., do 842 zł/t. Była ona o 1 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 8 proc. wyższa niż przed rokiem.

W okresie 18-24.06.2012 r. przeciętna cena skupu kukurydzy spadła do 885 zł/t, tj. o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. W porównaniu do poprzedniego miesiąca średnia cena nie uległa zmianie, jednak w stosunku do roku poprzedniego ziarno to było o 9 proc. tańsze.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności