Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Potaniało żyto i jęczmień

ARR: Potaniało żyto i jęczmień

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 30.04-06.05.2012 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 959 zł/t, tj. o 1,2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 12 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 3 proc. tańsze niż przed rokiem.

Obniża się natomiast cena żyta konsumpcyjnego. W analizowanym tygodniu za zboże to w skupie uzyskiwano przeciętnie 855 zł/t, tj. o około 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W porównaniu do cen sprzed roku żyto było o 7 proc. droższe.

Za jęczmień paszowy przeciętnie w kraju płacono 877 zł/t, tj. o 1,4 proc. mniej niż w tydzień wcześniej. Cena ta była jednak o 3 proc. wyższa od notowanej przed miesiącem i o 10 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 868 zł/t, tj. o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 5 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 8 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności