Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadek produkcji mięsa czerwonego w Wielkiej Brytanii

Spadek produkcji mięsa czerwonego w Wielkiej Brytanii

Produkcja mięsa wołowego oraz cielęcego obniżyła się o ponad 8 proc., co wynikało z redukcji ubojów bydła najwyższej jakości oraz znacznego zmniejszenia liczby ubojów krów. W omawianym okresie spadła także produkcja mięsa owczego (o 2 proc.), zwiększyła się natomiast wytwórczość mięsa wieprzowego (o 2 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie thecattlesite.com)

Powrót do aktualności