Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Taniał jęczmień, kukurydza, wieprzowina i drób

ARR: Taniał jęczmień, kukurydza, wieprzowina i drób

W przedostatnim tygodniu stycznia 2012 r.w skupie krajowym odnotowano dalszy powolny wzrost cen pszenicy i żyta konsumpcyjnego, przy spadku cen jęczmienia i kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 16-22.01.2012 r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 815 zł/t wobec 800 zł/t w poprzednim tygodniu. Było to o ponad 2 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 12 proc. mniej niż rok wcześniej.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego w krajowym skupie wynosiła 864 zł/t. Była ona nieznacznie (o 0,3 proc.) wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 11 proc. droższe niż przed rokiem.

W odniesieniu do poprzedniego tygodnia o 1 proc. potaniał w skupie jęczmień paszowy. W dniach 16-22.01.2012 r. za ziarno to płacono średnio 774 zł/t, tj. o około 3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Przeciętna cena skupu kukurydzy obniżyła się, w porównaniu z poprzednim tygodniem, o 2,3 proc., do 754 zł/t. Ziarno to było o 5 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 12 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16-22.01.2012 r. cena skupu żywca wieprzowego wynosiła przeciętnie 4,94 zł/kg. Była ona niższa od ceny w poprzednim tygodniu i sprzed miesiąca, odpowiednio o 2,2 proc. i o 12 proc., ale o 36 proc. wyższa w porównaniu do ceny notowanej rok wcześniej.

W dalszym ciągu rosła średnia cena skupu żywca wołowego. W trzecim tygodniu 2012 r. kształtowała się ona na poziomie 6,60 zł/kg, tj. wyższym niż w poprzednim tygodniu, przed miesiącem i rokiem, odpowiednio o 1,4 proc., o 4,5 proc. i o 27 proc.

Od końca września 2011 r. utrzymuje się spadek krajowych cen skupu kurcząt brojlerów. W trzecim tygodniu stycznia 2012 r. płacono za nie przeciętnie 3,48 zł/kg, tj. o 1,8 proc. mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia i o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Obniżeniu uległa również średnia cena skupu indyków. Za indyki płacono 5,68 zł/kg, tj. o 1,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

W stosunku do notowań sprzed roku ceny wymienionych gatunków drobiu były wyższe odpowiednio o 8 proc. i o 17 proc.

W dniach 16-22.01.2012 r. odnotowano ponowny spadek cen odtłuszczonego mleka w proszku. W analizowanym okresie ceny zbytu tego proszku ukształtowały się na poziomie 9,98 zł/kg i były o 0,7 proc. niższe niż tydzień wcześniej, ale o 0,6 proc. wyższe niż przed miesiącem. W tym czasie ceny pełnego mleka w proszku nieznacznie wzrosły (0,2 proc.) i wyniosły 12,55 zł/kg. Były one jednak o 1,2 proc. niższe niż w trzecim tygodniu grudnia 2011 r.

W porównaniu do cen sprzed roku masło było o 5-8 proc. droższe, a mleko w proszku o 13-15 proc. droższe.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności