Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rosną koszty produkcji trzody chlewnej

Rosną koszty produkcji trzody chlewnej

InterPig to międzynarodowa sieć badawcza, która obejmuje 12 państw UE: Holandię, Danię, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Belgię, Włochy, Austrię, Irlandię, Republikę Czeską, Wielką Brytanię i Szwecję, a z krajów trzecich: Kanadę i Brazylię.

Spośród państw unijnych, największy wzrost kosztów produkcji w 2010 r. zanotowano w Czechach i Szwecji - 12 proc., ze względu na wzrost cen pasz. W Czechach były również najwyższe koszty jednostkowe. Ponad średnią unijną wzrosły koszty wytwarzania w Wielkiej Brytanii (+9 proc.), Austrii (+7 proc.) i Belgii (+1 proc.).

Produkcja trzody była w ubiegłym roku najbardziej opłacalna w Holandii, gdzie jej koszt obniżył się o 6 proc., a pasze potaniały o 4 proc. Niższe od przeciętnych koszty produkcji trzody miały miejsce również w Niemczech (-5 proc.), Danii (-4 proc.), Francji (-3 proc.), Hiszpanii (-5 proc.), we Włoszech (-1 proc.) i Irlandii (-1 proc.).

Koszty produkcji wieprzowiny w Brazylii są o ok. połowę niższe niż w Europie, pomimo ich wzrostu w 2010 r. o ok. 7 proc. Największy wzrost cen pasz w ubiegłym roku miał miejsce w Kanadzie - 20 proc., gdzie koszt produkcji trzody zwiększył się o 10 proc., przewyższając średnią unijną.

Pozytywną tendencją są lepsze wskaźniki produktywności trzody w UE. Ponad połowa badanych krajów zanotowała obniżenie wskaźnika śmiertelności prosiąt odsadzonych, w podobnym stopniu wzrosły również dzienne przyrosty świń w końcowej fazie tuczu. W większości krajów stwierdzono również wzrost ilości mięsa wyprodukowanego od jednej lochy w roku. W Niemczech ten ostatni wskaźnik wzrósł w 2010 r. o 10 proc. do 2183 kg, znaczne przyrosty zanotowano również w Danii i Holandii. Średnia w badanych państwach UE wyniosła 2071 kg, w Kanadzie 2416 kg, a w Brazylii - 2802 kg.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie: ThePigSite)

Powrót do aktualności