Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksperci: Przerób rzepaku w UE w sezonie 2011/2012 obniży się o blisko 5% względem sezonu poprzedniego

Eksperci: Przerób rzepaku w UE w sezonie 2011/2012 obniży się o blisko 5% względem sezonu poprzedniego

Autorzy raportu szacują powierzchnię upraw roślin oleistych w UE w sezonie 2011/2012 na poziomie 11,4 mln ha. W stosunku do sezonu 2010/2011 oznacza to wzrost przekraczający 3%. Produkcja oleistych ogółem we Wspólnocie będzie jednak niższa niż w sezonie 2010/2011 i może wynieść 28,1 mln (obniżka o 2%).

Spadek produkcji jest przede wszystkim konsekwencją niższych zbiorów rzepaku (o 7% r/r do 19 mln t) oraz soi (o 1% do 1 mln t); w przypadku słonecznika oczekuje się bowiem wyższej produkcji (o 12%, do 7,9 mln t).

Pomimo prognozowanego wzrostu importu, zużycie oleistych w UE w bieżącym sezonie 2011/2012 najprawdopodobniej obniży się względem sezonu 2010/2011. Eksperci z DG AGRI szacują je na poziomie 43,7 mln t (44,1 mln t w sezonie 2010/2011).

W największym stopniu obniży się przerób rzepaku, z 22,3 mln t w sezonie 2010/2011 do 21,3 mln t. W bieżącym sezonie produkcja oleju rzepakowego może wynieść 8,7 mln t (w sezonie 2010/2011 wyniosła 9,1 mln t), natomiast produkcja śruty rzepakowej 12,1 mln t (12,7 mln t).

Zapasy końcowe oleistych ogółem w bieżącym sezonie 2011/2012 najprawdopodobniej obniżą się względem sezonu poprzedniego. W przypadku rzepaku prognozuje się, że mogą one wynieść 1 mln t wobec 1,3 mln t w sezonie 2010/2011.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności