Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR ocenia, że ceny zbóż na początku 2012 roku nadal będą wysokie

ARR ocenia, że ceny zbóż na początku 2012 roku nadal będą wysokie

Jak informuje ARR w kwartalnym raporcie, zmniejszenie stanu zapasów zbóż w warunkach rosnącego globalnego popytu powoduje, że ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Zmiany cen na rynkach zagranicznych będą miały duży wpływ na ceny zbóż w Polsce. Szczególnie silny wpływ na rynek krajowy będzie miał popyt ze strony Niemiec. Zdaniem Agencji, będzie to czynnik podtrzymujący poziom cen, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju.

W południowo-wschodniej Polsce silną presję cenową będą wywierały przede wszystkim tradycyjne rynki importu (Słowacja, Węgry), gdzie zboże jest jednym z najtańszych na terenie Wspólnoty. Jednocześnie, z uwagi na niedobór ziarna dobrej jakości, różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych mogą być znacznie większe niż w poprzednich sezonach. Po niewielkim sezonowym spadku w okresie żniw, ceny skupu zbóż będą charakteryzowały się powolnym wzrostem.

ARR ocenia, że zapotrzebowanie na zboża na cele konsumpcyjne wyniesie ponad 5,1 mln ton wobec niecałych 5,2 mln ton sezon wcześniej. Według Agencji, wykorzystanie ziarna w przemyśle prawdopodobnie nieco wzrośnie, do ponad 3 mln ton.

Agencja przewiduje także, że w całym sezonie 2011/2012 krajowe zapotrzebowanie na zboże będzie mniejsze niż w poprzednim sezonie (o 0,8 mln ton) i może ukształtować się na poziomie 27,5 mln ton. Mimo, że krajowe zasoby ziarna są większe od przewidywanego zużycia, to z uwagi na jakość ziarna zebranego w 2011 r., nabywcy mogą odczuwać niedobór ziarna konsumpcyjnego.

ARR ocenia, że w całym sezonie 2011/20012 wywóz zbóż z kraju może wynieść 1,8-2,0 mln ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 2,0 mln ton w sezonie 2010/2011. W porównaniu do poprzedniego roku gospodarczego przywóz zbóż obniży się o 14-23 proc. i ukształtuje się na poziomie 1,7-1,9 mln ton. Przedmiotem importu będzie głównie ziarno wysokojakościowe, którego niedobory w kraju będą prawdopodobnie równie duże, jak sezon wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności