Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja drobiu w UE wyraźnie spowalnia

Produkcja drobiu w UE wyraźnie spowalnia

Jak wynika z bilansu zaprezentowanego przez KE eksport ma w bieżącym roku wzrosnąć jedynie o 0,3 proc., ale ta liczba wydaje się mocno zaniżona. W pierwszych siedmiu miesiącach br. sprzedaż unijnego drobiu do krajów trzecich była o 18 proc. większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Gdyby do końca roku utrzymała się taka dynamika, w całym roku eksport wzrósłby o 0,21 mln ton. Jednocześnie import do UE rośnie znacznie wolniej.

Gdyby sprawdziły się prognozy KE co do produkcji, a eksport i import utrzymałyby swoją dotychczasową dynamikę, do rozdysponowania na wewnętrznym rynku UE pozostałoby o 0,12 mln t mięsa drobiowego mniej niż w ubiegłym roku. Biorąc dodatkowo pod uwagę niewielki wzrost liczby mieszkańców, spożycie mięsa drobiowego na osobę obniżyłoby się o 1,3 proc. i wyniosło 23,2 kg/osobę w porównaniu z 23,5 kg w ubiegłym roku.

Na 2012 r. Komisja prognozuje już spadek produkcji drobiu o 0,8 proc. Prawdopodobnie będzie to skutkiem wciąż wysokich kosztów produkcji i oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w Europie i w wielu regionach świata. Prognozowany jest minimalny wzrost importu i eksportu. W rezultacie spożycie drobiu na głowę mieszkańca ma się jeszcze dalej nieznacznie obniżyć.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności