Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysoki kurs euro podtrzymuje ceny ziarna zbóż

Wysoki kurs euro podtrzymuje ceny ziarna zbóż

Należy jednak zaznaczyć, iż ceny ziarna zbóż w kraju cały czas podtrzymuje wysoki kurs euro względem polskiej waluty, wyraźnie osłabiając konkurencyjność importu ziarna, a stymulując eksport.

W odniesieniu do zbóż paszowych, przedmiotem skupu jest głównie pszenica, kukurydza oraz jęczmień. Mało ofert notuje się w odniesieniu do pszenżyta i żyta. Z racji niskiej podaży i wysokich cen tych zbóż, wytwórnie pasz ograniczyły ich skup.

Sprzedaż ziarna bezpośrednio przez producentów osłabła gdyż są oni zajęci pracami polowymi: siewem zbóż ozimych i zbiorem kukurydzy oraz okopowych. Więcej ofert sprzedaży notuje się natomiast ze strony firm handlowych.

Nabierające tempa zbiory kukurydzy, wysokie plonowanie i duża podaż tego zboża powodują, iż jej ceny słabną. Obecnie, ceny kukurydzy suchej w kraju kształtują się na poziomie od 720 PLN/t na południu do 760 PLN/t na północy kraju. Z kolei, ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) kształtują się na poziomie 450-470 PLN/t loco punkt skupu.

Realne ceny płacone za pszenicę paszową w dalszym ciągu kształtują się w przedziale od 680 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 720-730 PLN/t w centrum i 750 PLN/t zachodzie i północy. Ceny pszenżyta paszowego to poziom 680-730 PLN/t, a żyta paszowego 720-750 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się w przedziale 700-740 PLN/t.

 

Stabilne pozostają ceny pszenicy konsumpcyjnej. Więcej ofert sprzedaży tego zboża pojawiło się ze strony firm handlowych, które robią miejsce w magazynach pod kukurydzę. Większość młynów jest generalnie pokryta w surowiec na najbliższe tygodnie i dokupuje jedynie niewielkie partie ziarna. Ceny tego zboża w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 840 PLN/t na południu do 890-900 PLN/t na północy.

Notowane w ostatnich tygodniach wzrosty cen żyta konsumpcyjnego wyhamowały, ale ceny tego zboża pozostają rekordowo wysokie, pomimo pojawiania się partii żyta z importu z krajów ościennych. Obecnie, ceny tego zboża kształtują się w przedziale od 870 PLN/t na południu do 960 PLN/t na północy kraju (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności