Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Spadały ceny kukurydzy, rosły – żyta i jęczmienia

ARR: Spadały ceny kukurydzy, rosły – żyta i jęczmienia

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 26.09-02.10.2011 r. za kukurydzę płacono średnio 621 zł/t, tj. aż o 21 proc. mniej niż tydzień wcześniej i o 39 proc. mniej niż przed miesiącem.

"Od dwóch tygodni niewielki spadek cen notowany jest również w przypadku pszenicy konsumpcyjnej" - napisano.

Według danych ZSRiR na przełomie września i października br. przeciętna cena skupu tego zboża ukształtowała się na poziomie 813 zł/t wobec 817 zł/t w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena pszenicy była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2010 r. pszenica konsumpcyjna była o 8 proc. droższa.

Autorzy raportu uważają, że niedobory żyta konsumpcyjnego wynikają z małych zbiorów.

Za żyto konsumpcyjne zgodnie z danymi ZSRiR płacono 855 zł/t, tj. o 1,4 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 6 proc. więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2010 r. żyto konsumpcyjne było droższe o 34 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności