Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2011 r. utrzymuje się dodatnie saldo w handlu wołowiną

W 2011 r. utrzymuje się dodatnie saldo w handlu wołowiną

Bilans handlu tymi towarami osiągnął poziom 183,5 tys. ton (w całym 2010 roku eksport przewyższył import o ponad 106 tys. ton). W omawianym okresie kraje Unii wyeksportowały poza Wspólnotę łącznie 373,1 tys. ton wołowiny oraz żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, tj. o 96 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak podają eksperci FAMMU/FAPA, najwięcej tego gatunku mięsa trafiło do Turcji (110,1 tys. ton), do Rosji (75,9 tys. ton), a także do Szwajcarii (16,7 tys. ton), do Libanu (15,5 tys. ton) i do Chorwacji (13,8 tys. ton).

W tym samym czasie Unia sprowadziła 189,5 tys. ton mięsa i żywca wołowego, tj. o 18 proc. mniej niż przed rokiem. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (70,3 tys. ton), z Argentyny (38,8 tys. ton) oraz z Urugwaju (34,9 tys. ton). Udział tych krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 76 proc. Spore ilości wołowiny sprowadzono także ze Stanów Zjednoczonych (11,1 tys. ton), z Nowej Zelandii (10,3 tys. ton), oraz z Australii (9,0 tys. ton).

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Komisji Europejskiej)

Powrót do aktualności