Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Rosną ceny zbóż i mięsa

ARR: Rosną ceny zbóż i mięsa

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 22-28.08.2011 r. pszenica konsumpcyjna skupowana była średnio po 815 zł/t, tj. o 12 zł/t drożej niż tydzień wcześniej. Ziarno to było o 2 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 14 proc. droższe niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie przeciętnie uzyskiwano 787 zł/t, tj. o 5,2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 15 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ceny żyta były o 56 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie 2010 r.

Średnia cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 0,4 proc., do 666 zł/t. Cena ta była o 6 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 20 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Utrzymuje się wzrostowa tendencja cen kukurydzy. Przeciętna cena skupu tego ziarna w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o blisko 2 proc. i ukształtowała się na poziomie 1061 zł/t. Za kukurydzę płacono o 8 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o 46 proc. więcej niż przed rokiem.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22-28.08.2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju przeciętnie płacono 4,81 zł, tj. o 1,1 proc. więcej niż przed tygodniem oraz o 3 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był droższy niż przed rokiem o 7 proc.

W analizowanym okresie żywiec wołowy skupowano średnio po 5,80 zł/kg, tj. o 0,7 proc. drożej niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowania sprzed miesiąca było to o 4 proc. więcej, a do cen sprzed roku o 33 proc. więcej.

W ostatnim tygodniu sierpnia 2011 r. za kurczęta brojlery w Polsce płacono przeciętnie 3,89 zł/kg, tj. nieznacznie (o 0,3 proc.) mniej niż w poprzednim tygodniu. Równocześnie cena ta była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 3,5 proc. i 11 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności