Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drugi tydzień sierpnia przyniósł podwyżkę cen pszenicy, żyta i mięsa

Drugi tydzień sierpnia przyniósł podwyżkę cen pszenicy, żyta i mięsa

W kraju utrzymuje się duże zainteresowanie skupem ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów. Szczególnie wzmożony popyt notowany jest na ziarno zbóż konsumpcyjnych, co jest wynikiem mniejszej niż się spodziewano podaży tych zbóż. Popyt na ziarno konsumpcyjne sprzyja wzrostom jego cen.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 08-14.08.2011 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o 2 proc., do 810 zł/t. Ziarno to było jednak o 16 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej.

Za żyto konsumpcyjne w krajowym skupie płacono przeciętnie 725 zł/t, tj. o 7,8 proc. więcej niż tydzień wcześniej, ale o 7,5 proc. mniej niż przed miesiącem.

Utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu jęczmienia paszowego. W dniach 08-14.08.2011 r. cena płacona za to zboże obniżyła się do 677 zł/t. Było to o 1,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o około 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrosły ceny żywca wieprzowego (o 0,9 proc.), wołowego (o 0,2 proc.) oraz kurcząt bojlerów (o 2,1 proc.). Nastąpił spadek o 0,6 proc. cen indyków.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 08-14.08.2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego dostawcy w Polsce otrzymywali średnio 4,73 zł, tj. o 0,9 proc. więcej niż na początku sierpnia i podobnie jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 5 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym okresie za żywiec wołowy w Polsce płacono przeciętnie 5,62 zł/kg, tj. nieznacznie (o 0,2 proc.) więcej niż tydzień wcześniej. W porównaniu do notowania sprzed miesiąca było to o 3 proc. więcej, a do cen sprzed roku o 31 proc. więcej. Tym samym ceny skupu bydła osiągnęły wysoki poziom.

W drugim tygodniu sierpnia 2011 r. kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,90 zł/kg, tj. po cenie o 2,1 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu i o 9,5 proc. wyższej niż miesiąc i rok wcześniej. Jednocześnie za indyki płacono 5,90 zł/kg, tj. o 0,6 proc. mniej niż na początku sierpnia i o 2 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku indyki były o 27 proc. droższe.

Pomimo wyższych niż przed rokiem krajowych cen skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu, ich relacje do cen zbóż nie są korzystne dla producentów żywca.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności