Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadają ceny mięsa. Więcej dostali tylko producenci indyków

Spadają ceny mięsa. Więcej dostali tylko producenci indyków

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18-24.04.2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego zakłady płaciły przeciętnie 4,54 zł. Było to o 5 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. W ujęciu regionalnym najmniej za trzodę chlewną dostawcy uzyskiwali w makroregionie zachodnim (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) - 4,51 zł/kg, a najwięcej w makroregionie środkowowschodnim (woj. łódzkie, mazowieckie, podlaskie) - 4,66 zł/kg.

W analizowanym okresie żywiec wołowy skupowano przeciętnie po 5,45 zł/kg wobec 5,47 zł/kg przed miesiącem. Było to jednak o 23 proc. więcej niż rok wcześniej.

Za kurczęta brojlery płacono średnio 3,92 zł/kg, a za indyki 5,60 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca ceny kurcząt wzrosły o 3 proc., a indyków o 8 proc. Za wymienione gatunki drobiu podmioty skupujące płaciły odpowiednio o 27proc. i o 29 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności