Ceny zbóż, notowania, aktualności

IGC podnosi prognozy zbiorów zbóż

IGC podnosi prognozy zbiorów zbóż

Prognoza zbiorów kukurydzy została skorygowana w górę do 847 mln ton, co oznacza 5% wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu. Nieznacznie obniżono natomiast przewidywaną wysokość produkcji pszenicy - o 1 mln ton do 672 mln ton. Jednak taki wynik produkcji nadal należałoby uznać za dobry.

Wzrost produkcji zbożowej prognozowany jest w kilku krajach zaliczanych do grona kluczowych dostawców, w szczególności: w Unii Europejskiej, Rosji i w Stanach Zjednoczonych. Do korekty prognoz w stosunku do poprzedniego miesiąca przyczyniła się poprawa przewidywanej wysokości zbiorów w Argentynie i w Unii.

Konsumpcja zbóż na świecie w sezonie 2011/'12 prognozowana jest na 1,818 mln ton, tj. o 1,5% więcej niż w poprzednim sezonie. Jest to procentowo mniejszy wzrost zużycia niż w bieżącym sezonie. Przewiduje się, że wynikać to będzie przede wszystkim ze spowolnienia tempa wzrostu amerykańskiej produkcji bioetanolu (produkcja ma pozostać na poziomie zbliżonym do tego, odnotowanego w tym sezonie). Pomimo to, zużycie zbóż na świecie przewyższy produkcję, co znajdzie odzwierciedlenie w dalszym spadku poziomu zapasów - z 343 mln ton na koniec bieżącego sezonu do 334 mln ton na koniec przyszłego sezonu.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Reuters, IGC)

Powrót do aktualności