Ceny zbóż, notowania, aktualności

Większa światowa podaż zbóż paszowych

Większa światowa podaż zbóż paszowych

Większe zapasy otwarcia kukurydzy i jęczmienia w Iranie składają się na większość zapasów przeniesionych. Prawie połowa wzrostu wielkości produkcji to większe prognozy produkcji sorgo w kilku krajach Afryki Południowej. Wzrost wielkości produkcji prosa w krajach tego regionu zwiększa wielkość światowej produkcji zbóż paszowych o 1,4 mln t.

Światowa produkcja kukurydzy rośnie według prognoz o 1,2 mln t, przy czym największe wzrosty są zlokalizowane w Brazylii, Ugandzie i Paragwaju. Produkcja w Brazylii rośnie o 2 mln ton w ślad za wzrostem szacunków o wielkości obszarów upraw i wielkości plonów głównych upraw jarych, a także większych zasiewów pod uprawy ozime. Wzrost produkcji o 0,5 mln t w Ugandzie wynika z kilku zmian w prognozach w krajach afrykańskich w tym miesiącu. Produkcja w Paragwaju rośnie o 0,4 mln t w wyniku korzystnego wpływu pogody podczas okresu wzrostów, co powiększyło plony.

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl (na podstawie doniesień KFPZ)

Powrót do aktualności