Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prezes Polskiego Mięsa: Grożą nam kolejne podwyżki

Prezes Polskiego Mięsa: Grożą nam kolejne podwyżki

Z informacji, które uzyskał Związek Polskie Mięso wynika, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza wdrożyć projekty rozporządzeń z dnia 18 lutego w sprawie: sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej; oraz warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, pomimo że Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił Uchwały Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wzywającej lekarzy weterynarii do akcji protestacyjnej, w wyniku której powstały projekty tych rozporządzeń. Uchwały te wcześniej zaskarżył sam Minister Rolnictwa.

Przeciwko tym projektom wystąpiły niemal wszystkie organizacje branżowe, m.in. Związek Polskie Mięso, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Gospodarki Żywnościowej, Krajowa Rada Drobiarstwa, Polska Federacja Branży Mięsnej, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz wiele innych.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że szef MRiRW zamierza ulec presji KIL-W i wprowadzić podwyżki opłat weterynaryjnych. - Skutki tego będą musieli ponieść konsumenci i producenci rolni, co przy obecnych podwyżkach żywności będzie mocno odczuwalne. Marże osiągane dziś w przemyśle mięsnym są tak niewielkie, że proponowane podwyżki nie znajdą w nich pokrycia - uważa Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. - Najwyraźniej nasze apele i tłumaczenia w różnych resortach nie znalazły posłuchu. W związku z tym, 20 kwietnia pisemnie zwróciliśmy się o pomoc w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska oraz Przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Pana Jana Krzysztofa Bieleckiego. Czekamy na odpowiedź - dodaje.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności