Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż na rynku krajowym ciągle rosną

Ceny zbóż na rynku krajowym ciągle rosną

Mało ofert sprzedaży szczególnie notuje się w odniesieniu do kukurydzy, pszenżyta i żyta paszowego. Nieco lepiej jest w przypadku pszenicy. Największą podaż ziarna notuje się w odniesieniu do jęczmienia.

W ostatnich 2-3 tygodniach obserwuje się wzrost zapotrzebowania na ziarno ze strony części przetwórców, co jest wynikiem kurczących się stanów magazynowych i chęcią ich uzupełnienia przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi i długim weekendem majowym, kiedy to tradycyjnie obroty ziarnem będą minimalne.

W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 940-980 PLN/t wobec 920-960 PLN/t przed tygodniem. Ceny jęczmienia paszowego są w miarę stabilne i obecnie wynoszą 790-820 PLN/t. Dynamicznie rosną natomiast ceny pszenżyta, które kształtują się obecnie na poziomie 840-890 PLN/t. Z kolei, ceny żyta paszowego wynoszą

800-820 PLN/t. Ceny kukurydzy zawierają się w przedziale 930-980 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Dalsze zwyżki cen notuje się w także w odniesieniu do pszenicy konsumpcyjnej. Ceny transakcyjne tego zboża ponownie przekraczają 1000 PLN/t i w zależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 1000-1060 PLN/t. Stabilniej zachowują się ceny żyta konsumpcyjnego, które kształtują się w przedziale 810-840 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego

Wysokie ceny ziarna na giełdach europejskich i tym samym wysokie ceny rynkowe u naszych sąsiadów powodują, iż import zbóż w skali kraju w dalszym ciągu jest niewielki. Notuje się natomiast zakupy niemieckiej pszenicy paszowej, głównie przez podmioty zlokalizowane na zachodzie kraju. Szanse na większy import zbóż w najbliższym czasie mogłoby stworzyć głębsze osłabienie notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i trwalsza korekta kursu euro.

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności