Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja wołowiny będzie spadać

Produkcja wołowiny będzie spadać

W 2011 roku produkcja netto tego gatunku mięsa w "starych" krajach Wspólnoty zmniejszy się prawdopodobnie o ponad 1 proc. do 7,2 mln ton. Największego spadku produkcji można oczekiwać w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Niemczech.

Mniejsza wytwórczość wołowiny w tych krajach będzie wynikiem wyższych kosztów pasz oraz wzrostu ubojów krów w 2010 roku. Tym niemniej w 2011 roku wzrośnie o 3 proc. produkcja tego gatunku mięsa we Francji.


Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności