Ceny zbóż, notowania, aktualności

Żyto tanieje, ceny pozostałych zbóż stabilne

Żyto tanieje, ceny pozostałych zbóż stabilne

Od początku lutego br. niewielkie wahania cen notowane są również w skupie jęczmienia paszowego. W analizowanym tygodniu za zboże to przeciętnie płacono 789 zł/t, tj. o 1,6 proc. mniej niż tydzień wcześniej i o blisko 1 proc. mniej niż przed miesiącem. Cena ta była nadal ponad dwukrotnie większa niż przed rokiem.

Utrzymuje się, zapoczątkowana w drugiej połowie lutego 2011 r., tendencja spadkowa cen żyta konsumpcyjnego. W dniach 21-27.03.2011 r. przeciętna cena skupu tego zboża ukształtowała się na poziomie 771 zł/t, tj. o 2,8 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o około 8 proc. niższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu marca 2010 r. żyto skupowano 2,5 razy drożej.

Po wzroście w poprzednim tygodniu, przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem uległa nieznacznemu (o 0,4 proc.) obniżeniu, do 918 zł/t. Cena ta była o blisko 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 85 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności