Ceny zbóż, notowania, aktualności

Silne wzrosty cen zbóż na giełdach amerykańskich

Silne wzrosty cen zbóż na giełdach amerykańskich

Pomimo korzystnych informacji dla rynku pszenicy płynących z raportu, ceny pszenicy zwyżkowały, przede wszystkim w reakcji na znaczny wzrost notowań cen kukurydzy - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Według szacunków USDA, areał uprawy pszenicy w USA pod zbiory w 2011 roku ulegnie zwiększeniu, w odpowiedzi farmerów na wysokie ceny ziarna notowane w bieżącym sezonie. Łączny areał zasiewów pszenicy w USA przewidywany jest na poziomie 23,5 mln ha wobec 21,7 mln ha przed rokiem. Z tej wielkości, powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej oceniana jest na 16,7 mln ha (15,1 mln ha w 2010 roku), a pszenicy jarej na 5,8 mln ha (5,5 mln ha przed rokiem).

Ciągle zalegająca pokrywa śnieżna w regionach uprawy pszenicy jarej budzi jednak wątpliwości, czy farmerzy zdążą zwiększyć areał tego zboża w stopniu spodziewanym przez USDA.

Zapasy pszenicy w USA na dzień 1 marca br. szacowane są na 38,7 mln ton, czyli o 1,8 mln ton więcej od poziomu zapasów w tym samym okresie 2010 roku oraz 38 mln ton więcej od wielkości zapasów spodziewanej przez uczestników rynku.

W piątek 1/04, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (maj 2011) wzrosła o 3,6% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 279,03 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliższym (maj 2011) wzrosła o 6,0% do 333,04 USD/t.

W minionym tygodniu, ceny pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF także wzrosły, ale w mniejszym stopniu niż na giełdach amerykańskich. Ciągle dobre wyniki w eksporcie unijnej pszenicy i zwyżki cen na giełdach w USA wpłynęły na dalsze wzrosty cen ziarna pszenicy w Europie. W piątek 1/04 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2011) wyniosła 239,75 EUR/t i była o 1,3% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Z kolei, na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2011) wyniosła 199,50 funtów/t i była o 1,1% wyższa od ceny sprzed tygodnia.

Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago także wzrosły. Według ubiegło tygodniowych ocen USDA, areał uprawy soi pod tegoroczne zbiory w USA będzie o 1,3 mln ha mniejszy niż przed rokiem i wyniesie około 31 mln ha. Kosztem soi wzrośnie bowiem powierzchnia uprawy kukurydzy i bawełny w USA. Zapasy soi w USA na dzień 1 marca br. szacowane są na 33,9 mln ton, tj. o 0,6 mln poniżej poziomu zapasów przed rokiem. Niski poziom zapasów oraz mniejszy areał uprawy soi pod tegoroczne zbiory oznacza, iż bilans soi w USA w kolejnym sezonie pozostanie napięty i wrażliwy na znaczne wahania cen.

W świetle niniejszych ocen, w miniony piątek 25/03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2011) wyniosła 512,06 USD/t i była o 2,6% wyższa od ceny przed tygodniem.

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności