Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sytuacja na rynku – zboża

Sytuacja na rynku – zboża

Dolne stawki wzrosły, górne utrzymują się na ubiegłotygodniowych poziomach. Największe zainteresowanie jest teraz pszenicą.

 

PSZENICA - giełdy towarowe

ceny transakcyjne      zł/t

konsumpcyjna           920 - 960

paszowa                   860 - 900

 

Najwyższe stawki dotyczą ziarna z wcześniejszych kontraktów i to najczęściej wysyłanych na eksport. Ostatnio nasza pszenica kupowana jest chętnie nie tylko przez odbiorców z Niemiec, ale także ze Słowacji czy Węgier - skąd zwykle to my sprowadzaliśmy ziarno.

Handel żytem trochę gorszy. Paszowe nie idzie zupełnie, a konsumpcyjne jest drogie - oceniają maklerzy. Maksymalne stawki sięgają 840 złotych za tonę. W pszenżycie spore różnice - znacznie taniej niż w centrum jest na północy Polski.

 

ZBOŻA - giełdy towarowe

ceny transakcyjne           zł/t

żyto paszowe                 730 - 750

żyto konsumpcyjne         790 - 840

pszenżyto                      800 - 840

jęczmień paszowy           750 - 780

jęczmień konsumpcyjny   760 - 800

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności