Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komisja UE zgadza się na import pasz z domieszką GMO

Komisja UE zgadza się na import pasz z domieszką GMO

Za przyjęciem takiego rozwiązania opowiedziało się 19 państw członkowskich UE. Mniejszość (7 państw członkowskich, w tym Polska) była przeciwna, przy jednym głosie wstrzymującym. Do tej pory w UE obowiązuje zasada "zera tolerancji" dla zanieczyszczeń roślinami GMO niezatwierdzonymi przez UE.

Złagodzenie sztywnej polityki ma na celu dopuszczenie dostaw na teren UE pasz, zawierających śladowe ilości GMO, które znalazły się w paszach często przypadkowo i w bardzo małych ilościach nie zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Obecność domieszek GMO w paszach stanowi bowiem często pozostałość dostaw innych towarów transportowanych w tych samych kontenerach.

Sektor hodowlany w UE jest zależny od surowców do produkcji pasz importowanych z Ameryki Południowej i Północnej. Techniczne rozwiązanie kwestii domieszek GMO ma zminimalizować ryzyko niedoboru pasz białkowych w Europie. Decyzja Komisji Europejskiej musi jeszcze zostać zatwierdzona w ciągu trzech miesięcy przez Radę UE i Parlament Europejski.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności