Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rola biopaliwa

Rola biopaliwa

Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, powiedział, że „Europejska dyrektywa w sprawie energii produkowanej z odnawialnych źródeł, która ma na celu promowanie wykorzystywania biopaliw, jest ważnym tekstem legislacyjnym, który wprowadza obowiązkowe kryteria trwałości w zakresie środowiska i gazów cieplarnianych jako warunek dostępu do rynku biopaliw i biocieczy. Normy te będą ważnym czynnikiem w promowaniu zrównoważonej produkcji, zarówno dla biopaliw, jak i dla różnych upraw i surowców na całym świecie. Europejscy rolnicy są dobrze przygotowani do respektowania tych wymagań".

“Oprócz zwiększania zatrudnienia na obszarach wiejskich, europejska produkcja biopaliw przyniesie dodatkowe korzyści, pomagając w ograniczeniu importu i zależności od importowanych roślin białkowych z krajów trzecich. Pozwoli to również złagodzić presję wywieraną na gruntach ornych w krajach trzecich”, dodał Sekretarz Generalny.

W latach 2003/2004 i 2008/2009, Europejska produkcja rzepaku wzrosła z 12 do 19 milionów ton, generując w ten sposób 4 dodatkowe miliony ton makuchów rzepakowych. Dla etanolu, produkcja w UE wzrosła z 0,5 mld litrów w 2004 roku do 3,5 mld litrów w 2009 roku, generując 3 dodatkowe miliony ton ubocznych produktów pasz o wysokiej zawartości białek.

Te dodatkowe 7 milionów ton ubocznych produktów pasz, wykorzystywane w żywieniu zwierząt, zastąpiło 20 procent importu białek równoważnika makuchów sojowych, importu, od którego UE jest w dużym stopniu zależna w zakresie żywienia zwierząt. Jeśli chodzi o import soi, UE nie ma żadnej gwarancji w zakresie norm produkcji, podczas gdy substytuty białek produkowane są zgodnie z obowiązkowymi kryteriami trwałości.

Najczęściej używane biopaliwa to bioetanol produkowany ze zbóż lub cukru i mieszany z benzyną oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych. Wzrost ich wykorzystania, może zapewnić dodatkowe źródła dochodów dla rolników.

Źródło: AgroNews za: COPA-COGECA

Powrót do aktualności