Ceny zbóż, notowania, aktualności

Koniec lutego przyniósł spadek cen zbóż – podaje MRiRW

Koniec lutego przyniósł spadek cen zbóż – podaje MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 22-28.02.br. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 477 zł/t, tj. o 1,3 proc. niższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o ok. 3 proc. tańsze niż przed miesiącem.

W analizowanym okresie żyto konsumpcyjne skupowano średnio po 320 zł/t. Ziarno to w odniesieniu do notowań z poprzedniego tygodnia i sprzed miesiąca potaniało o ok. 2 proc.

Z kolei za jęczmień paszowy, w analizowanym okresie, płacono w kraju średnio 390 zł/t, tj. mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem - odpowiednio o prawie 2 proc. i o ponad 1 proc.

Dostawcy kukurydzy średnio w kraju uzyskiwali 514 zł/t, tj. o 1 proc. mniej niż przed tygodniem i miesiącem.

W porównaniu do cen sprzed roku zboża podstawowe były tańsze o 12-18 proc., natomiast kukurydza potaniała o ok. 1 proc.

MIĘSO

Z danych ZSRIiR wynika, że w dniach 22-28.02.br. dostawcy żywca wieprzowego otrzymywali średnio 3,82 zł/kg. Było to już o ponad 8 proc. więcej od najniższego poziomu cen trzody chlewnej w br. (notowanego na początku lutego), ale o 17 proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu lutego br. obniżeniu o 3,5 proc. wobec poprzedniego tygodnia uległy ceny skupu żywca wołowego. Za bydło przeciętnie uzyskiwano 4,78 zł/kg, o ponad 4 proc. mniej niż przed miesiącem i o 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie skupowały średnio po 3,01 zł/kg, a indyki po 4,27 zł/kg, o ok. 1 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu. Kurczęta były o prawie 3 proc. droższe, a indyki o 2 proc. tańsze niż przed miesiącem. W odniesieniu do stanu sprzed roku ceny drobiu były niższe odpowiednio o 10 proc. i o 5 proc.

Źródło: Wirtualna Polska

Powrót do aktualności