Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dochody polskich rolników spadły o 12 proc.

Dochody polskich rolników spadły o 12 proc.

Realne dochody w rolnictwie w 2009 roku, w przeliczeniu na jednego pracującego, spadły średnio w Unii o 12,2 proc. w stosunku do 2008 r. - szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ceny produktów rolnych spadały szybciej niż koszty ich wytworzenia.

Największe straty ponieśli producenci na Węgrzech (spadek dochodów o 35,6 proc.), we Włoszech, Luksemburgu, Czechach, Irlandii, Niemczech i Austrii (od 20,4 do 25,3 proc.). Problemy nie ominęły także Polski. Jak szacuje Eurostat, przeciętnie realny dochód na pracownika skurczył się o 12,4 proc.

Polscy eksperci mają nieco zastrzeżeń do tych danych. - To są wyniki w przeliczeniu na euro, a silna deprecjacja złotego działała w tym względzie niekorzystnie dla nas - zauważa Dariusz Winek, główny ekonomista Banku Gospodarki Żywnościowej. - Poza tym są to wstępne dane nie-uwzględniające w całości wpływu dopłat dla rolnictwa na dochody - dodaje dr Lech Goraj z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

"O 10,9 proc. spadły średnio w Unii przychody rolników ze sprzedaży w 2009 r."

Ale nawet przy tych zastrzeżeniach sytuacja polskich rolników też nie należy do najlepszych. - Stosunkowo wysoki wzrost subsydiów nie zniwelował spadku dochodów z działalności - przyznaje Goraj.

- Po prostu opłacalność produkcji była bardzo słaba. Ceny większości produktów żywnościowych szybko spadały - mówi Winek. Według badań Lecha Goraja najbardziej traciły gospodarstwa zajmujące się uprawami roślinnymi, najmniej (czasami nawet zyskiwały) - hodowlą zwierząt.

Sytuacja w przyszłym roku wciąż jest zagadką. - Trzeba poczekać kilka miesięcy, by dokładnie zdiagnozować trendy cen produktów żywnościowych - uważa Łukasz Hardt z Instytutu im. Sobieskiego. - Moim zdaniem będą one szły w górę i dochody rolników powinny wzrosnąć - mówi z kolei Winek.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności