Ceny zbóż, notowania, aktualności

W minionym tygodniu, na rynku ceny zbóż paszowych w dalszym ciągu rosły

W minionym tygodniu, na rynku ceny zbóż paszowych w dalszym ciągu rosły

Ceny kukurydzy obecnie kształtują się na poziomie od 460 PLN/t do 500 PLN/t. Z kolei, ceny pszenicy paszowej oferowane przez większość wytwórni pasz zawierają się w przedziale 450-480 PLN/t i zbliżyły się do cen pszenicy konsumpcyjnej.

Mniejsze wzrosty cen notuje się w przypadku pszenżyta i jęczmienia. Ceny pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 340 PLN/t do 380 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 360 PLN/t do 390 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Kolejne dni mogą przynieść stabilizację cen bądź dalszy, umiarkowany wzrost cen ziarna paszowego w kraju, tym bardziej, iż ponownie obserwujemy znaczne osłabienie złotego względem euro, co obniża opłacalność importu ziarna.

Według notowań giełdowych, w piątek 27/11 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 470-500 PLN/t (455-500 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej - 440-470 PLN/t (440-465 PLN/t).

Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 305-310 PLN/t (310-315 PLN/t), jęczmienia paszowego - 380 PLN/t (360 PLN/t), a kukurydzy - 465-475 PLN/t (475-480 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

W okresie 1.11 - 22.11.2009 (pierwszych 3 tygodniach interwencji) w ramach unijnego skupu interwencyjnego w całej UE-27 złożono oferty na ponad 1773 tys. ton zbóż, z tego na 1610 tys. ton jęczmienia oraz 163 tys. ton pszenicy.

W tym okresie w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano wyłącznie jęczmień (102,1 tys. ton). Największe ilości tego zboża zgłoszono w OT ARR w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Gdyni.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności