Ceny zbóż, notowania, aktualności

100 tys. ton jęczmienia skupiono dotychczas w ramach skupu interwencyjnego

100 tys. ton jęczmienia skupiono dotychczas w ramach skupu interwencyjnego

Obecnie cena pszenicy na rynku kształtuje się w granicach 450-470 zł za tonę. Rolnicy zaś decyduję się na sprzedaż ziarna wtedy, gdy ceny rynkowe zboża spadają poniżej cen interwencyjnych. Taka jest sytuacja w przypadku jęczmienia, który listopadzie można sprzedać w cenie 350-380 zł za tonę. Jak poinformowała Ciechan, do 22 listopada 2009 r. rolnicy zgłosili do sprzedaży do ARR ok. 102 tys. ton jęczmienia.

Interwencyjny skup zbóż (pszenicy i jęczmienia) rozpoczął się 1 listopada i potrwa do końca maja. We wszystkich krajach Unii zboża kupowane są w cenie 101,31 euro za tonę. W listopadzie Agencja za zboża płaci po kursie 4,24 zł/euro, czyli tona ziarna kosztuje ok. 430 zł. Każdego miesiąca cena podwyższana jest o 0,46 euro za tonę.

Minimalna partia, zbóż jaką może sprzedać rolnik do skupu interwencyjnego wynosi 80 ton. Ziarno musi spełniać wymogi jakościowe, czyli np. mieć odpowiednią barwę i być jakościowo jednorodne. Ponadto nie może zawierać substancji grzybowych (mikotoksyn), pozostałości pestycydów czy metali ciężkich.

Rolnikowi, który zaoferuje zboże do sprzedaży, wyznaczany jest harmonogram dostaw do magazynu. Dopiero po 30-35 dniach po dostarczeniu wszystkich partii zboża następuje rozliczenie.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności