Ceny zbóż, notowania, aktualności

Resort gospodarki zaliczy zboża do biomasy jeszcze w tym roku

Resort gospodarki zaliczy zboża do biomasy jeszcze w tym roku

Magdalena Gawlas z biura prasowego MG wyjaśniła, że "trwa jeszcze wyjaśnianie niektórych rozbieżności" między resortami.

Według propozycji ministerstwa, do kotłów energetycznych ma trafiać zboże nienadające się do konsumpcji, którego nie obejmuje skup interwencyjny (do skupu interwencyjnego sprzedawana jest pszenica i jęczmień o wysokich parametrach jakościowych - PAP).

W ocenie resortu, takie rozwiązanie pozwoli zagospodarować gorszej jakości zboże i poprawić opłacalność produkcji rolnej, a jednocześnie obniżyć koszty uzyskania biomasy przez wytwórców energii.

W ocenie ministerstwa, ok. 10 proc. produkcji roślinnej w Polsce nie nadaje się do wykorzystania na cele konsumpcyjne. Ponadto przeznaczanie ziarna na cele energetyczne pozwoli na lepsze wykorzystanie słabych gleb, które często są wyłączane z produkcji rolnej (ugorowane). Resort zauważa także, że zboża na ten cel przeznaczane są w wielu krajach np. w Szwecji, Finlandii czy USA.

Resort przypomina, że w 2010 r. Polska powinna uzyskać 7,5-proc. udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w całym zużyciu energii w kraju. W 2020 r. ten udział ma dojść do 15 proc.

Źródło: Netbrokers

Powrót do aktualności