Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie import biodiesla do krajów Unii

Rośnie import biodiesla do krajów Unii

Największym dostawcą w tym okresie były Stany Zjednoczone - 381,2 tys. ton,  Argentyna - 350,1 tys. ton, Indonezja - 81,4 tys. ton, Malezja - 59,6 tys. ton, Kanada - 37 tys. ton oraz Indie - 20,5 tys. ton. Najbardziej daje się zauważyć wzrost roli Argentyny oraz Azji Południowo-Wschodniej kosztem USA.

Równolegle Unia eksportuje niewielkie ilości biodiesla - od stycznia do lipca 2009 r. UE wyeksportowała 31,5 tys. ton biodiesla w tym podobnie jak w 2008 roku najwięcej do Norwegii tj. 20,9 tys. ton.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności