Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kruszwica podpisała umowy z Ukraińską spółką na zakup rzepaku

Kruszwica podpisała umowy z Ukraińską spółką na zakup rzepaku

Spółka Suntrade SE jest podmiotem powiązanym z Kruszwicą w ramach Grupy Bunge i współkontrolowanym przez podmiot Koninklijke Bunge BV. Wartość zawartych kontraktów wynosi 10,1 mln USD, tj. 27,7 mln zł.

W związku z zawarciem w/w umów zarząd informuje, że łączna wartość zawartych umów zakupu 82,5 tys. ton rzepaku w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica a Suntrade wyniosła 29,8 mln USD, tj. 81,5 mln zł i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła 10 proc. kapitałów własnych spółki, których wartość na 30 września 2009 r. wynosiła 631,5 mln zł.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności