Ceny zbóż, notowania, aktualności

Do końca sierpnia kraje UE sprowadziły prawie 285 tys. ton mięsa oraz żywca wołowego

Do końca sierpnia kraje UE sprowadziły prawie 285 tys. ton mięsa oraz żywca wołowego

Największy udział w imporcie tych towarów do Unii miały trzy kraje: Brazylia, Argentyna oraz Urugwaj (łączny udział w imporcie na poziomie 81,1 proc.).

We wspomnianym okresie Unia Europejska wyeksportowała do krajów trzecich łącznie 158 tys. ton mięsa oraz żywca wołowego, tj. o 16,6 proc. mniej niż miesiącach styczeń-sierpień 2008 roku. Towary te Wspólnota eksportowała przede wszystkim do Rosji (21,5 proc. udział w eksporcie), a także do Chorwacji (10,4 proc. udział) oraz Szwajcarii (8,1 proc. udział).

W okresie lipiec - wrzesień 2009 w stosunku do okresu lipiec - wrzesień 2008 zmniejszyła się o 27,2 proc. ilość świeżej wołowiny, na którą złożono aplikacje na eksport z refundacjami.

W przypadku mrożonej wołowiny wielkość ta obniżyła się o 61,7 proc., natomiast w stosunku do żywca wołowego do dalszego odchowania zanotowano wzrost o 12,7 proc. W omawianym okresie nie złożono aplikacji na eksport z dopłatami tzw. konserwowanej wołowiny.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności