Ceny zbóż, notowania, aktualności

Krajowi producenci biokomponentów chcą certyfikacji

Krajowi producenci biokomponentów chcą certyfikacji

Trwają prace nad zmianą prawa regulującego krajowy rynek biopaliw. Chodzi o dostosowanie do unijnej dyrektywy zrównoważonego rozwoju rynku. Polska musi ją wprowadzić do 5 grudnia 2010 r. Krajowa branża biopaliw dostrzegła w dyrektywie szansę na promowanie rodzimej produkcji i jednoczesne ograniczenie importu biokomponetów spoza UE, np. o olej palmowy czy bioetanol z Brazylii.

W resorcie gospodarki rozpoczęły się już konsultacje w sprawie wprowadzenia certyfikatów pochodzenia dla biokomponentów. Dyrektor Krajowej Izby Biopaliw twierdzi, że krajowe koncerny paliwowe byłyby zobowiązane do kupowania biokomponentów wyłącznie od dostawców z takim certyfikatem. Jednak do propozycji branży biopaliwowej muszą się jeszcze ustosunkować najwięksi odbiorcy biokomponentów w Polsce.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności