Ceny zbóż, notowania, aktualności

Jakie są naprawdę dochody rolników

Jakie są naprawdę dochody rolników

Utrzymanie dochodów rolników było najważniejszym zadaniem resortu rolnictwa w 2008 r. i będzie takim w 2009 r. - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki.

Sawicki zapowiedział, że w przyszłym roku zaproponuje, by rząd umożliwił rolnikom dobrowolne rozliczanie się podatkiem dochodowym.

"Wtedy okaże się, jakie rzeczywiście są rolnicze dochody i padnie mit, że są wielkie" - podkreślał.

Sawicki zdementował podawane w mediach dane, że średni miesięczny dochód rozporządzalny (czyli pomniejszony o trwałe obciążenia finansowe - np. rachunki, czynsze - PAP) w rolniczej rodzinie, to 3680 zł. "To oznaczałoby plony rzędu 11-12 ton z hektara, a na najlepszych ziemiach na Żuławach, plon dochodzi do 10 ton przy bardzo wysokich kosztach produkcji" - zaznaczył.

Jego zdaniem, dopiero w 2007 r. rolnicze dochody wróciły do poziomu roku 1995, a w 2008 roku spadły ceny prawie wszystkich produktów rolnych, przy jednoczesnym wzroście cen nawozów, środków ochrony roślin i paliw.

W ocenie Sawickiego w 2009 r. uda się rozszerzyć wykorzystanie biopaliw i odnawialnych źródeł energii. Minister zapewnił, że sprawa biopaliw nie schodzi w ministerstwie na dalszy plan, jednak "lobby naftowe jest przeciwne i mnoży przeszkody w każdym resorcie".

W jego ocenie, są jednak już zaawansowane projekty technologiczne i ich finansowanie, które w przyszłym roku pozwolą udział biopaliw.

Minister podkreślił, że poprawiły się wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Poszerzyły się rynki zbytu - rozszerzyły niemożliwości zbytu na rynku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i chińskim - podkreślał. Po trzech kwartałach bieżącego roku wskaźnik wzrostu wyniósł 14 proc., a dodatnie saldo wyniosło 1,4 mld zł. Sawicki oceni, że czwarty kwartał, ze względu na zmianę kursu złotego, będzie jeszcze lepszy.

Dzięki aktywności Polski na forum Unii Europejskiej przegląd wspólnej polityki rolnej UE zakończył się bez niekorzystnych dla naszego kraju ustaleń - podkreślił. Udało się uzyskać korzystne dla Polski rozwiązać kwestię kwot mlecznych dla Polski - dostaliśmy dodatkowe 360 mln euro na przygotowanie sektora do możliwego zniesienia kwot mlecznych od 2015 r.

Polska będzie wnosić o wykorzystanie na rolnictwo, a nie na inne cele, zaoszczędzonych przez Unię w 2008 r. 3,5 mld euro, których nie trzeba było wydać w tym roku na interwencję na rynkach rolnych - zapowiedział.

Nie sprawdziły się czarne scenariusze dotyczące załamania sytemu płatności dla rolników i udało się poprawić pracę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wypłata środków na lata 2007-13 nie jest zagrożona. Na konta rolników już przekazano w ramach płatności bezpośrednich i uzupełniających blisko 3,5 mld zł. Sawicki podał, że do końca roku agencja przekaże łącznie 4 mld zł.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności