Ceny zbóż, notowania, aktualności

Cross-compliance

Cross-compliance

Nieznajomość prawa szkodzi a może też słono kosztować. Dlatego już teraz warto poznać wszystkie zasady wzajemnej zgodności. Przepisy będą obowiązywać w przyszłym roku wszystkich rolników, którzy dostają dopłaty bezpośrednie.

Zatrudnienie dodatkowych pracowników, kupno nowych samochodów i sprzętu do pracy w terenie. Przygotowania do sprawdzania jak rolnicy przestrzegają zasad wzajemnej zgodności idą w Agencji Restrukturyzacji pełną parą. Od przyszłego roku wysokość dopłat bezpośrednich będzie zależała od spełniania tych wymogów.

A dokładnie chodzi o: przestrzeganie norm dobrej kultury rolnej, identyfikacji i rejestracji zwierząt, oraz wymagań związanych z ochroną środowiska. Teoretycznie dwa pierwsze obszary nie powinny sprawić rolnikom problemu, ponieważ przepisy obowiązują od dawna. Nie trudne do spełnienia będą także wymagania ochrony środowiska.

Grzegorz Mośka, ARiMR: jeśli chodzi na przykład o zanieczyszczanie wód gruntowych kontrola będzie polegała na sprawdzeniu w jaki sposób w gospodarstwie producenta rolnego są przechowywane substancje niebezpieczne takie jak oleje silnikowe, napędowe, środki ochrony roślin.

Kontrolowanych będzie zaledwie 1 proc. rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, dotacje z programów rolnośrodowiskowych oraz na zalesianie. Przestrzeganie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt będzie zaś sprawdzane u jednej dziesiątej hodowców. I tu można się spodziewać najwięcej nieprawidłowości.

Grzegorz Mośka, ARiMR: z doświadczeń starych krajów członkowskich wynika, że najczęściej nieprawidłowości stwierdzają w obszarze IRZ czyli jest to brak kolczyków, brak w ogóle zarejestrowanych zwierząt w bazie danych IRZ.

Już niedługo wszyscy rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie dostaną z Agencji Restrukturyzacji broszurę, w której powinni znaleźć więcej informacji na temat zasady wzajemnej zgodności. Zdaniem urzędników zawiera ona wszystkie niezbędne wiadomości na temat wymogów, których przestrzeganie będzie kontrolowane w przyszłym roku.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności